Törökbálinti Református Egyházközség

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Presbiteri bemutatkozások - 2017


Molnár JánosMolnár János vagyok, 51 éves, 3 gyermek édesapja. Budaörsön élek családommal. 2004-ben volt az esküvőnk ebben a templomban, és azóta vagyok a gyülekezet lelkes tagja. 2009 óta vagyok presbiter,és 2012 óta gondnokként is szolgálok ebben a gyülekezetben. 2007-ben alakítottuk meg a gyülekezet kórusát, és azóta vezetem ezt az énekkart Isten dicsőségére. Gondnokként, és kórusvezetőként mindig az volt a célom, hogy az a szolgálat, amit végzek tetsszen Istennek is, ne csak az embereknek. Szeretem ezt a gyülekezetet, és úgy látom, hogy Isten megáldja a közösség fennmaradását és fejlődését. Szeretnék tovább szolgálni itt, mert úgy érzem és hiszem, hogy jó irányba haladunk az új lelkész házaspárral és a szolgáló és új szolgálatra kész presbiterekkel és gyülekezeti tagokkal. Hálás vagyok Istennek mindazért, amit ebben a közösségben kaptam Tőle. Ézs 41,10 „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”


Detki ÁrpádDetki Árpád: Érd-Parkvárosban lakom feleségemmel és gyermekeimmel. Katolikus gyökereimet elhagyva ifjúkoromat Istentől távol töltöttem. Több mint 20 éve a budapesti Nagyvárad téri Református Gyülekezetben kezdett hozzám szólni az ige, ott is konfirmáltam felnőtt koromban. Az ottani lelkészünk nyugdíjba vonulása után közel 10 éve feleségemmel ebben a gyülekezetben állapodtunk meg. Az énekkarban vállaltam szolgálatot majd pótpresbiterként, később presbiterként szolgáltam pénzügyi bizottságban. Jelenleg kántor helyettesítő szolgálatot is végzek. Reményeim szerint sokáig tudom még Isten ügyét szolgálni akár presbiterként, akár egyszerű hívőként.


Gálné Kis Márta Gálné Kiss Márta vagyok, tíz éve vagyok a gyülekezet tagja.
Életem lényege a szolgálat, negyven éve dolgozom az egészségügyben, ahol ez az életelv vezérel. Azt gondolom, fel kell adni énünket, be kell engedni Krisztust az életünkbe, csak ez az igazi keresztyéni élet.
A hitem kisugárzik mindennapjaimra is, hozzájárult lelki életem fejlődéséhez. Úgy érzem, a csendben tudom felfedezni igazán a hit lényegét és Krisztust is, és csak itt tudom megfogalmazni hitem alappilléreit: ezek az alázat, a megbocsátás és a szeretet. Megtisztelő, hogy felkértek erre a tisztségre, remélem, hogy meg tudok felelni ennek a feladatnak.


Gyéresi IbolyaGyéresi Ibolya vagyok , 27 éve élünk Törökbálinton, férjemmel és két gyermekemmel. Ideköltözésünk óta vagyunk tagjai a gyülekezetnek. Isten kegyelméből 6 éve szolgálok az Úrnak presbiterként. Hiszem, hogy ezt a tisztséget Istentől kaptam, melyet örömmel végeztem az Ő országa építésére.
Az elmúlt időszakban pénztárosi feladatokat láttam el, segítettem abban amit rám bíztak. Számomra megtisztelő, hogy az Úr munkatársa lehetek, mely küldetést önzetlenül és szolgálatkészen vállalom a jövőben is Isten dicsőségére.


Hadházi Sándor Hadházi Sándor vagyok, 51 éves. 2003-ban csatlakoztam a Törökbálinti Református Gyülekezethez. Feleségemmel és három gyermekemmel Törökbálinton lakunk. Jelenleg is presbiterként szolgálok. A református gyülekezet internetes honlapját szerkesztem és az igehirdetések internetes elérhetőségét biztosítom. Isten áldását kérem a további szolgálathoz. „Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el.” Ézs 40,30-31


Hadikné dr. Végh Katalin Hadikné dr. Végh Katalin
Kedves Testvérek!
1992 óta, megtérésem óta vagyok a törökbálinti református gyülekezet tagja, hat éve presbiterként is szolgálok. Megtérésem után sokat voltam egyedül, olvastam a Bibliát. De Isten rávezetett arra, hogy a magányos keresztény nem igazi keresztény, megmutatta, hogy Istenhez a másik ember lelkén keresztül vezet az út, és a gyülekezetbe hívott, ahol felnőttként konfirmáltam. Hálás vagyok az Úrnak ezért a közösségért: életemnek ez az egyetlen tere, ahol letehetem a terheimet, ahol úgy is rengeteg áldást kapok, hogy nem kell érte semmit sem tennem, lelkileg és hitemben megerősödöm. Hálás vagyok Istennek azokért a tálentumokért, amelyekkel szolgálhatom a gyülekezetet.
Olyan gyülekezetről álmodom, ahol nincsenek zárva a templomajtók, ahol a gyülekezet meg tudja mutatni magát közvetlen környezetének, ahol az igehirdetésen, bibliaórákon túl vannak még alkalmak evangelizációra, Istenben való elmélyült, közös együttlétekre. Ezért hoztuk létre a honlapot, készítettünk kiadványt templomunk történetéről, szerveztünk programsorozatot a reformáció tiszteletére, hogy tudjuk értékeinket megmutatni az érdeklődőknek, hogy szélesre tárjuk a templomajtót.
Ha a testvérek megtisztelnek bizalmukkal, ezért szeretnék munkálkodni a közeljövőben. Köszönöm, hogy szolgálhatok!


Halász AttilaHalász Attila vagyok, 43 éves. Feleségemmel és három gyermekemmel Érden élünk. Lassan öt éve már, hogy az Úr ide vezetett, a törökbálinti gyülekezetbe. Hálás vagyok, hogy itt barátokra találtam a Jézus Krisztusban. Itt megváltozott az életem. Négy éve tagja lehetek Feleségemmel együtt az énekkarnak, de más apróbb szolgálatokat is kaptam az Úrtól. Ezalatt még jobban megismerhettem a gyülekezetet és megszerettem. Szeretném úgy szolgálni tiszta szívvel a gyülekezetet, hogy az én Uramnak, Jézus Krisztusnak az tetsző legyen. Kérem Isten áldását a jövőbeli szolgálatomra.


Pallér Mihály Pallér Mihály vagyok. Feleségemmel és egy gyermekemmel élek Törökbálinton. 1996 óta vagyok a törökbálinti gyülekezet tagja. Az elmúlt 6 évben pótpresbiterként szolgáltam a gyülekezetet és az egyházat Isten dicsőségre. Arra érzek elhívást, hogy a következő hat évben is szolgáljam a Krisztustestet, építsem az egyházat azokkal az eszközökkel, amelyeket az ÚR rám bízott. „Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.” Róma 14,19


Papp Zoltán Papp Zoltán vagyok. 1945. március 6-án születtem Gacsályon (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye). Családomban gyermekkorom óta olyan neveltetésben részesültünk, hogy a hittanóra és a templomba járás természetes volt. Volt egy idősebb testvérem, aki lelkipásztornak tanult, utolsó éves teológiai hallgató, hirtelen súlyos betegségben elhunyt. Ez családunkban óriási fájdalommal járt. Öten maradtunk testvérek. Öcsém Pesterzsébeten presbiter, húgom ugyanott hitoktató. Nős vagyok, feleségemmel boldog házasságban élünk. 1997 óta lakom Törökbálinton, azóta vagyok a gyülekezet tagja. A következő évben már pótpresbiterré választottak. Dombi Ferenc lemondása után presbiternek választottak. Idáig három ciklust töltöttem el presbiterként. Ha ismét megválasztanak, örömmel vállalom. Minden erőmmel azon leszek, hogy jól ellássam feladatomat.


Somogyi István Somogyi István vagyok, 1952. október 5-én születtem Budapesten. Családunk minden ágról református ősökkel rendelkezik. Mindkét nagyapám és két nagybátyám is református lelkész volt. A Kelenföldi gyülekezetben konfirmáltam, itt kaptam azt az Igét, amely egész életre szól. ("Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is; De a kik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!" Ézsaiás 40:30-31).Az ifjúsági közösségben hívott el az Úr, a megtérésre és a szolgálatra. 20 évig az egyházközség presbitere, 15 évig a főgondnoka voltam. 2006-tól tartozom a törökbálinti gyülekezethez. Isten kegyelméből itt kezdhettem újra az életemet. A közegyházi szolgálatban - egyházmegyében, a Magyar Reformátusok Világszövetségében - szerzett tapasztalataimat igyekszem közösségünk javára fordítani. Lányom, fiam, családos emberek, öt unokám van. Örömmel és köszönettel fogadtam el a presbiteri szolgálatra való felkérést, újra megtapasztalva az Úr és a Testvérek szeretetét! Hála legyen érte!


Dr. Szoták Szilvia Dr. Szoták Szilvia vagyok: nyelvész, tanár, kisebbségkutató, mediátor. Férjemmel két gyermeket nevelünk, Törökbálinton élünk. Jelenleg a Magyar Nyelvstratégiai Intézetben dolgozom, óraadóként a Károli Gáspár Református Egyetemen tevékenykedem, de tagja vagyok több egyesületnek, köztük a Kárpát-medencei Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózatnak. A gyülekezetet szervező munkámmal, kapcsolati hálómmal tudom szolgálni Isten kegyelmét kérve az alábbi ige szerint: „Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van.” (Préd 9,10) Köszönöm a jelölést!


Tóth AndrásA nevem Tóth András, 1983. február 1-én születtem. Budapest XI. kerületében lakom. Szakmámat tekintve fényképész vagyok, jelenleg azonban itt a gyülekezetben tevékenykedem, mint parkkarbantartó. Egyedülálló vagyok. 2013 tavaszán érkeztem ide a Törökbálinti Református Gyülekezetbe, Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által. Azért mondhatom ezt ilyen biztosan mert életem korábbi szakaszában egyáltalán nem ismertem Őt, így a régi és az új életem közötti, világos választó vonalat egyértelműen Jézus váltságának köszönhetem. Azóta igyekszem mindenben az Ő akaratát keresni, engedelmes szolgája lenni. Hálás vagyok Istennek, hogy ide állított. Úgy érzem el volt itt számomra készítve egy hely, egy szerető közösség. Bár, a presbiterjelöltek legfiatalabbja vagyok, mégis hiszem, hogy Isten vezetését követve döntöttem úgy, hogy ha felkérnek elvállalom a jelölést. Amennyiben megválasztanak, a konfirmációi eskümben tett fogadalmam felelősségének teljes tudatában kívánok szolgálni a gyülekezet felé. Isten engem úgy segítsen. “Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus.” Fil 3,12


Pótpresbiterek:

Scheirich AndrásnéScheirich Andrásné, Gyöngyi vagyok. Negyvenhárom éve élek Törökbálinton. A legutóbbi presbiterválasztáson megtiszteltek azzal, hogy a presbitérium tagjává választottak. Nagy örömmel szolgálom a gyülekezetet, igyekszem minden Istentiszteleten, bibliaórán és egyéb alkalmakon részt venni, mert úgy érzem, hogy a kicsiben is hűségesnek kell lenni. Néhány évvel ezelőtt megbíztak az iratterjesztéssel is, ezt azért tartom fontos szolgálatnak, mert ezek a könyvek segítik a lelki, hitbeli fejlődésünket és fontos ismereteket is nyújtanak többek között a tévtanításokról, okkultizmusról. Sok évvel ezelőtt az első biatorbágyi csendeshéten kaptam azt az igét, mely így szól: „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy” (Ézs. 43.1) Ezt a meghívást, ezt a nevünkön szólítást kívánom minden testvérnek és amikor meghalljuk a hívást, sürgősen válaszoljunk Sámuel szavaival: Szólj Uram, mert hallja a Te szolgád! Ámen


Heller József Heller József Ami voltam presbiter, gondnok, tiszteletbeli presbiter, majd felkérés visszatérésre, nem vállalom-évek múlnak, ismét felkérés. Visszatérésre. Ne válaszolj, gondold át. Mondja felkérőm. Ami ezután történt, röviden, volt Törökbálinton egy lelkipásztor, majd harminc évig szolgált hűségben, szegénységben több éven át vakságban. Amikor már nem tudta ellátni a teljes lelkipásztori szolgálatot, nyugdíjazását kérte. Tőlünk e szavakkal búcsúzott: „Nem akartam más lenni, mint Jézus Krisztus terelgető pulikutyája.” Ma az Országos Vakkazetta Misszió gazdája. Hétvégéken hazajár Budapestről Balatonalmádiba, hogy a szomszédos fűzfői gyülekezetben az Igét hirdesse. Talán három, vagy négy éve vendég igehirdetőként hallgattuk bizonyságtételét. Arról beszélt, mi a fontos és mi a sorrend életében. A választott Ige így hangzott: „Simon, Jónának fia, szeretsz-é engem?” (Jn 21,16) és újból és újból visszatérően elhangzott. Ma is hallom, megtalál, megkérdez. Heller Jóska, szeretsz-é engem? Ma ismét megtalált, megszólított, meghívott vagyok.


Pál Mária Pál Mária vagyok, Erdélyben, Székelyudvarhelyen születtem. Férjemmel és kislányommal négy éve élünk Törökbálinton, de az itteni kötődésünk jóval korábbi apósom által. Korábban Pasaréten éltünk, itt kerültem közelebb a jó Istenhez, nagytiszteletű Cseri Kálmán révén, aki 2005-ben áldását adta házasságunkra. Ő keresztelte kislányunkat is, ami nagyon nagy öröm volt számunkra. Az itteni gyülekezetbe Szaszák nagytiszteletű úr istentiszteletei hoztak közelebb. Két éve vagyok a kórus tagja és ezek a szolgálatok még inkább megerősítették a kapcsolatomat az Úrral. Hálás vagyok az Istennek, hogy megszólított és ha Ő úgy akarja, hogy egy ilyen megtisztelő feladat elé akar állítani, én a tőlem telhető legtöbbet szeretném nyújtani ebben a szolgálatban is. Ha az Úr akarja, ehhez a szolgálathoz meg fogja adni az erőt is. „Én, az Úr, vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell.” Ézs 48,17


 

Rendszeres alkalmak

Istentisztelet
Vasárnap 10.00

Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10.00

Bibliaóra
Csütörtök 18.00

Ifjúsági óra
Péntek 17.30

Énekkari próba
Péntek 18.30

Gyülekezeti nap
Minden hó első szombat
reggel 8.00

Elérhetőség

Törökbálinti Református Egyházközség

2045 Törökbálint József Attila u. 31.

Hivatali fogadóidőpontok:

Vasárnap: 11-12

Időpont egyeztetéssel bármikor. 

Mobil: +36 30 639-64-41

Email: info@tbref.hu

Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
GIRO:
10918001-00000429-19890002  HUF
IBAN:
HU98 1091 8001 0000 0429 1989 0002
Számlatulajdonos neve:
Törökbálinti Református Egyházközség