Törökbálinti Református Egyházközség

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

A Reformáció 500. évfordulója tiszteletére szervezett programjainkról


Keresztyén mivoltunk ebből a két dologból áll: hitből és szeretetből.
(Luther egyik igehirdetéséből,1527)

Luther 95 tétele alapjaiban rengette meg az európai civilizáció hívő és nem hívő embereinek világát. A Szentírást alapul véve próbálta visszavezetni az egyházat az egyetlen igaz és helyes útra, és a Szentírás alapján próbálta magyarázni a megigazulásról, üdvösségről szóló tanítást, bűneinknek bocsánatát, az embernek Istenhez, Krisztushoz való viszonyát. A hívők pedig lassan ráébredtek arra, hogy egyedül hitből, hit által, kegyelemből van az üdvösség. Ez pedig olyan lelki megújulást eredményezett, amelynek a hatása megmutatkozott a társadalmi, politikai és kulturális élet minden területén.

Jó volt hallgatni istentiszteletek alkalmával igehirdető lelkészünktől, Kis Gergely Márton nagytiszteletű úrtól a 95 lutheri tan gondolatait, és rádöbbenni arra, hogy 500 év elteltével semmit sem veszítettek aktualitásából.

Május folyamán a presbitérium elkészítette az ünnepségsorozat tervezetét, s az önkormányzat támogatásával megvalósulhatott az igazán tartalmas és emlékezetes ünnepségsorozat.

Saját programjainkat kiegészítette egy Bibliakiállítás, valamint egy korabeli viseleteket bemutató kiállítás.

Alább olvashatjuk gyülekezetünk megemlékezésének programjait:

2017. szeptember 17. vasárnap

10:00 Ünnepi istentisztelet a templom fennállásának 22. évfordulója lakalmából. A jubileumi év ünnepi nyitó alkalma.
• Köszöntő a polgármester részéről
• Úrvacsorával egybekötött zenés istentisztelet a 10 éves gyülekezeti kórus, valamint más zenészek közreműködésével.
• Kopjafa-állítás a Szérűs kertben.
• Szeretetvendégség a gyülekezeti teremben.

18:00 Irodalmi előadás. Meghívott vendég Takaró Mihály.

2017. október 28. szombat

9:00 Szavalóverseny (3 korosztály, 5 korcsoport) – istenes költészet a magyar irodalomban
• Esszépályázat (3 korosztály, 5 korcsoport)
• Rajzpályázat (óvodás, 1-2. osztályosok, 3-4. osztályosok, 5-6. osztályosok)
15:00 Filmklub. Luther-film, azt követően beszélgetés a korszakról, a problémákról és megoldásokról.
18:00 Dinnyés József: Huszár Gál és a reformáció költészete
A szavalóversenyen és az esszépályázaton székelyudvarhelyi iskolák tanulói is részt vettek, gyülekezetünk vendégül látta őket, valamint tanáraikat is.
A rajzpályázat díjazott munkáiból kiállítást tekinthettünk meg a gyülekezeti teremben.

2017. október 29. vasárnap

10:00 Ünnepi istentisztelet a reformáció alkalmából
• Úrvacsorai közösség
• Kórus szolgálata
• A szavalóverseny győztesei előadják győztes versüket
• Az istentisztelet után almafát ültettünk Luthert követve.
17:00 Falumúzeum: Reformáció 500 kiállítás megnyitója.