Törökbálinti Református Egyházközség

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Istentiszteletek megtekintése - 2020


Dátum Igehely Cím Igehirdető
2020.12.31 Zsolt 90:1-2:10-15
Kegyelem Kis Gergely Márton
2020.12.27 János 1: 29-34
Kicsoda Jézus Krisztus? Kis Gergely Márton
2020.12.26 Lukács 2:25-35
Simeon várakozása Botló Lívia legátus
2020.12.25 János 1:6-13
Az Ige világossága Kis Gergely Márton
2020.12.24 Lukács 2:10-11
Nincs félni valónk! Kis Gergely Márton
2020.12.20 Lukács 1: 57-66 Isten keze Kis Gergely Márton
2020.12.13 Lukács 1:46-56
Isten cselekszik Kis Gergely Márton
2020.12.06 Lukács 1: 26-38 Történjen velem a Te beszéded szerint! Kis Gergely Márton
2020.11.29 Lk 1:5-25 Isten kiválaszt Kis Gergely Márton
2020.11.22 Titusz 3:3-7 Visszafogadva Kis Gergely Márton
2020.11.15 Fil 3:15-21 Polgárjog Kis Gergely Márton
2020.11.08 Zsoltárok 77: 1-10
1Thessz 5:1-11
Várakozásban Kis Gergely Márton
2020.11.01 Jeremiás 29:1.4-7.10-14
Jer 29:11
Isten terve jó! Kis Gergely Márton
2020.10.31 Istentisztelet a reformáció ünnepe
alkalmából
Kis Gergely Márton
2020.10.25 Zsolt 91
Zsolt 91:9-14a
Ha az Urat tartod oltalmadnak, akkor... Kis Gergely Márton
2020.10.18 2Sám 15:13-16; 24-29
2Kor 2:5-11
Felkészültél? Kis Gergely Márton
2020.10.11 1Kor 15:12-34
1Kor 15:20-24
A boldog vég Kis Gergely Márton
2020.10.10 Gyülekezeti csendesnap 2. rész Dr. Siba Balázs
2020.10.04 Gyülekezeti csendesnap 1. rész Dr. Siba Balázs
2020.10.04 1Korinthus 11:17-29
1Kor 11:28
Isten dicsőségére élni Kis Gergely Márton
2020.09.27 2Timóteus 1: 7 Nem a félelemnek lelkét kaptátok! Kis Gergely Márton
2020.09.20 Zsolt 30
1Krónikák 28:20
A siker kulcsa: Isten! Kis Gergely Márton
2020.09.13 Zsolt 103: 1-22
Zsolt 103:1-5
Áldjad Lelkem az Urat! Kis Gergely Márton
2020.09.06 János 13:31-35
Róma 13:8-14
Ébredj fel! Kis Gergely Márton
2020.08.30
Róma 10: 12-17
A hit pedig hallásból van! Kis Gergely Márton
2020.08.23 1Sámuel 7:2-12
1Sámuel 7:3. 6. 12
A megmaradás útja egyedül a megtérés! Kis Gergely Márton
2020.08.16 Róma 4:1-12
Róma 4:8
Boldog ember, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Kis Gergely Márton
2020.08.02 Mt 26: 36-46
2Móz 34: 1-9
Szeret az Úr! Kis Gergely Márton
2020.07.26 Mt 23:23-36
Zsidókhoz írt levél 13:1-3
Jézus Krisztus szabaddá tesz! Kis Gergely Márton
2020.07.19 Zsoltárok 139: 1-12: 23-24
Zsolt 139: 23-24
Isten mindenütt jelen van. Kis Gergely Márton
2020.07.12 2Móz 14:1-14
2Móz 14:14
Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg! Kis Gergely Márton
2020.07.05 Vasárnapi istentisztelet Erdei László
2020.06.21 Mt 14:24-33
1Móz 46:1-7.26-27
Isten bemutatkozik - ismét Kis Gergely Márton
2020.06.07 Ez 37: 1-14
A Lélek életre kelt Kis Gergely Márton
2020.05.31 ApCsel 2:1-13
ApCsel 2: 14-21
A megmenekülés záloga Kis Gergely Márton
2020.05.24 Mt 8: 1-13
Mt 8:13b
Bizalommal fordulj oda Jézushoz! Kis Gergely Márton
2020.05.21 A mennybemenetel ünnepe Kis Gergely Márton
2020.05.17 Mt 6:9-15
Mi Atyánk! Kis Gergely Márton
2020.05.10 Zsoltárok 30
Hálaadás a szabadításért Kis Gergely Márton
2020.05.03 1Móz 2:15-17
Róma 5:18-19
Küldetés az ÚRtól Kis Gergely Márton
2020.04.26 Ef 5:18-20
Ünnep a hétköznapokban Kis Gergely Márton
2020.04.19 Ézs 40:26-31
Krisztus nélkül semmik vagyunk! Kis Gergely Márton
2020.04.13 Lukács 24:13-35
Hatás alatt Kis Gergely Márton
2020.04.12 Lukács 24: 1-12 Feltámadt! Kis Gergely Márton
2020.04.10 Fény a sötétségben! Kis Gergely Márton
2020.04.09 A Bárány megszabadít minden bűnből! Kis Gergely Márton
2020.04.05 Zsoltárok 110 Kinek a hatalma alatt állsz? Kis Gergely Márton
2020.03.29 Zsoltárok 130 Szabadulás a mélységből Kis Gergely Márton
2020.03.22 Zsoltárok 23: 1-4 Félelem nélkül a halál árnyékának völgyében Kis Gergely Márton
 

Rendszeres alkalmak

Istentisztelet
Vasárnap 10.00

Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10.00

Bibliaóra
Csütörtök 18.00

Ifjúsági óra
Péntek 17.30

Énekkari próba
Péntek 18.30

Gyülekezeti nap
Minden hó első szombat
reggel 9.00

Elérhetőség

Törökbálinti Református Egyházközség
2045 Törökbálint József Attila u. 31.

Lelkipásztor: Kis Gergely Márton
Mobil: +36 30 639 6441

Hittanoktató: Kis Stefánia
Mobil: +36 30 435 0544

Hivatali fogadóidőpontok:
Vasárnap: 11-12
Időpont egyeztetéssel bármikor.

Mobil: +36 30 639 6441
Email: torokbalint@reformatus.hu

Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
GIRO:
10918001-00000429-19890002  HUF
IBAN:
HU98 1091 8001 0000 0429 1989 0002
Számlatulajdonos neve:
Törökbálinti Református Egyházközség

Adószám:
19829506-1-13