Törökbálinti Református Egyházközség

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Presbiteri bemutatkozások_regi


Fekete Zsuzsanna

-Budapesten születtem, hívő szülők gyermekeként. Van egy húgom. Férjemmel 19 éve házasodtunk össze. Gyermekem nincs. Férjemnek az első házasságából 2 felnőtt fiúgyermeke van. 1994-ben költöztünk Törökbálintra, a gyülekezeti életbe 2003-ban kapcsolódtam be. Nyugdíjas vagyok. Ezt megelőzően 37 évig a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemen dolgoztam mint vegyésztechnikus. -Hitéletemet illetően azt tudom mondani, hogy szüleimtől, főleg édesanyámtól az indíttatást Isten megismeréséhez megkaptam. Ebben nagy szerepe volt apai nagymamámnak is. Én mégis az "Atya tékozló gyermekeként" hosszú ideig elfelé mentem az atyai háztól, mígnem életem egy olyan szakaszához értem, ahol Istenhez kiáltottam segítségért, és ő meghallgatta könyörgésemet. Innentől fogva 180 %-os fordulatot vett utam iránya. Hálás vagyok Istennek, hogy eltévelyedett bárányát nem hagyta elveszni. Ide kívánkozik egy ige, amit konfirmációmkor kaptam: "Aki elkezdte bennetek a jó dolgot, elvégzi azt." (Fil.1,6).

-Hitre jutásom időpontja 2004 szeptembere. Egy gyülekezeti kirándulás alkalmával Székelyudvarhelyen egy istentiszteleten tettem életem Megváltóm, Jézus Krisztus kezébe.

2009-ben pótpresbiterré választottak, ami váratlanul ért, de Isten egy igével bátorított engem: "Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít." (Fil.4.13)

-2012-től a gyülekezet presbitereként szolgálok. Igyekszem, hogy a szolgálatban a bennem élő Krisztus ragyogását, ha csak egy kicsit is- sugározni tudjam, hogy ezzel másokat is Jézus Krisztushoz vezessek. A biatorbágyi biblia tanulmányi hetek és a mátraházi presbiteri konferenciák mind-mind hozzájárultak hitem elmélyítéséhez, erősödéséhez.

Célom, hogy élő, cselekvő, jó gyümölcsöt termő hittel teljes, Istent dicsőítő, hiteles életet éljek.


Scheirich Andrásné, Gyöngyi

Budapesten születtem, 38 éve élek Törökbálinton, mivel a férjem törökbálinti lakos volt. Sajnos, 21 éve meghalt, azóta egyedül neveltem két lányunkat. Már felnőttek, saját családjuk van,és egy kislány boldog nagymamája lehetek.

Hat éve vagyok a törökbálnti gyülekezet tagja. Nagyon fontosnak tartom, hogy minden keresztyén tartozzon egy gyülekezethez, tartson ki mellette, és így épüljenek egy lelki házzá. Szintén fontos, hogy vasárnaponként az Úr napját megszenteljük, hallgassuk az igét, befogadjuk, éljünk belőle, általa.

Természetesen, az igét a bibliaórákon is hallhatjuk, beszélhetünk róla, így még több lelki táplálékhoz juthatunk. Mint ahogy ezt a Mt. 44-ben olvashatjuk, :"Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik." Mózes 5. könyvében azt olvashatjuk: "Mert a parancsolat, amelyet én a mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Sőt felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van., hogy teljesítsd azt. Lám, elődbe adtam néked az életet, és a jót, a halált és a gonoszt. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a magod."

Mivel Jézus Krisztus ránk, emberekre bízta az igéje hirdetését, ezért én nagy örömmel szolgálom az iratmissziót, hogy az igét írott formában eljuttathassuk az emberekhez. Nem minden könyv hiteles, ezért nagyon fontos, hogy olyan könyvet olvassunk, amely tiszta forrásból építkezik, evangéliumi alapokon áll.

A tiszta igét tiszta környezetben kell hallgatnunk, így gyönyörű templomunk rendszeres takarításában is örömmel veszek részt a többi testvéremmel együtt, Isten dicsőségére.

Ebben az évben megválasztottak pótpresbiternek, és ebben a tisztségemben is szeretném folytatni az eddigi munkát, ha az Úr megsegít, és ha hív más munkára is, örömmel vállalom a zsoltáríró szavaival: "Szólj Uram, mert hallja a te szolgád"


Vita Hajnalka

Férjemmel együtt Törökbálinton élünk és évek óta a református gyülekezet tagjai vagyunk. 2 felnőtt gyermekünk van. Mindketten külföldön tanulnak.

A Zimándy Ignác Általános Iskolában dolgozom, mind szociálpedagógus, fejlesztő osztályban.

Találkozásom Istennel a gyerekkoromra vezethetem vissza, viszont igazán megélni az élő Istennel való kapcsolatot ,Jézus Krisztus befogadása a szívembe az már felnőtt koromban történt.

A gyülekezetben a gyerekekkel való foglalkozást tartom nagyon fontosnak ,a jövő gyülekezetét a gyerekeinkben látom. Ebben próbálok segíteni. Nagyon fontos a betegekkel és az idősekkel való törődés is, ebben is szívesen vállalok részt.

Életem egyik meghatározó bibliai igéje: „Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minekünk” (Róma 8, 31-32.)

 

Rendszeres alkalmak

Istentisztelet
Vasárnap 10.00

Gyermekistentisztelet
Vasárnap 10.00

Bibliaóra
Csütörtök 18.00

Ifjúsági óra
Péntek 17.30

Énekkari próba
Péntek 18.30

Gyülekezeti nap
Minden hó első szombat
reggel 8.00

Elérhetőség

Törökbálinti Református Egyházközség

2045 Törökbálint József Attila u. 31.

Hivatali fogadóidőpontok:

Vasárnap: 11-12

Időpont egyeztetéssel bármikor. 

Mobil: +36 30 639-64-41

Email: info@tbref.hu

Gyülekezetünk bankszámlaszáma:
GIRO:
10918001-00000429-19890002  HUF
IBAN:
HU98 1091 8001 0000 0429 1989 0002
Számlatulajdonos neve:
Törökbálinti Református Egyházközség